Footprint

Bunnen på Helsports telt lages av de beste materialer, men hvis man har en “footprint” beskytter man likevel bunnduken mot skade og øker levetiden på produktet. Har du et eldre telt, som kanskje ikke er like vanntett som det en gang var, kan en footprint øke komforten og hindre fukt inne i teltet.


Ved å bruke en “footprint” minimerer du kondensen i teltet, og beskytter utstyret fra fukt. Om du skal på tur i et fuktig klima, eller vet at det blir store temperaturforskjeller mellom dag og natt anbefaler vi bruk av “footprint.”

Vær imidlertid forsiktig så du ikke får sand mellom footprint og bunnduk, da dette kan føre til økt slitasje.

Trykk her for å søke etter footprint