Samfunnsansvar

Siden 1951 har vi produsert utstyr for de gode utendørsopplevelsene. Mye har skjedd siden den gang – men selv om Helsport har endret retning, har vi med oss visjonen videre. Vi jobber fortsatt for at du skal få de store naturopplevelsene, at du skal tørre å stole nok på utstyret til å utfordre deg selv og at du skal få de beste opplevelsene i det fri. Vi jobber også videre med vårt ansvar knyttet til etiske forhold hos våre produsenter og underleverandører samt vårt ansvar rundt riktig bruk av våre produkter, muligheter for reparasjon og det at vi tar vare på vår lekeplass, naturen. Etter vi ble en del av Brav AS i 2017, er vi nå under samme medlemskap i Etisk Handel Norge (EHN) og sikret enda større fokus og ressurser til å tenke og handle ansvarlig i alle ledd. Les mer om dette arbeidet på brav.com/responsibility

Strategi

Helsport ønsker å være et forbilde for en ansvarlig arbeidsplass med miljøbevisste holdninger. Vi vil skape sunne arbeidsforhold for våre ansatte, og det er viktig at våre partnere opererer med de samme etiske retningslinjene som oss.

Med FNs bærekraftsmål som en guide skal vi ta ansvar for å trekke vår merkevare i en bærekraftig retning. Dette innebærer mange pilotprosjekter og nye initiativ.

 

Kontinuerlig arbeid

Sustainability--EN.jpg

 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre verdikjeden vår, og har valgt tre av FNs bærekraftsmål som våre fokuspunkter fremover.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme langsiktig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

17. Samarbeid for å nå målene

Forsterk verdien av implementering og fortsett vårt globale samarbeid mot bærekraftig utvikling

 

Les mer om vårt arbeid på brav.com

Les mer om vårt reparasjonstilbud